English  |   学校主页  
   
 
 
 
 
 
当前位置: 首页>>科学研究>>研究成果>>正文
 
2018年电子工程学院科研成果
2018-11-06 09:24   审核人:成果名称 成果内容 发表期刊/专利授权号/出版单位
 译著  fundamentals of lightning (雷电原理) 气象出版社978-7-5029-6658-4
     
     
     


关闭窗口
 
 
 网站地图 | 返回首页 | 老版主页 
 
联系电话:028-85966640,Email  :dzgcxy@cuit.edu.cn
四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(610225)